Quality starts with optimal

kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking is een begrip dat je steeds vaker hoort in de voedselindustrie, maar bij ons komt dat al ruim 35 jaar in ons woordenboek voor (zo lang bestaan we namelijk al). Uiteraard gaan wij mee met de eisen van deze tijd en die worden steeds strenger.

Wij hebben alles in huis om uw product zo goed mogelijk te beschermen. Jos Veldboer is een erkend koel- en vrieshuis, op grond van Verordening (EG) nr. 853/2004. Dit betekent dat wij volgens de Europese wet aan alle gestelde eisen op het gebied van levensmiddelenhygiëne voldoen en de veiligheid van het aan ons toevertrouwde product gewaarborgd is. De genoemde verordening bevat specifieke hygiënevoorschriften voor voedsel van dierlijke oorsprong.

Werk je als bedrijf met biologische producten, dan dien je gecertificeerd te zijn. Ook Veldboer is in het bezit van zo’n bio-certificaat. Deze wordt uitgegeven door Skal, een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische keten. De geregistreerde bedrijven krijgen elk jaar bezoek van de Skal-inspecteur die controleert of nog aan de eisen wordt voldaan. De organisatie doet dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De regels worden door Europa bepaald en het is aan de gecertificeerde bio-ondernemers om die na te leven. Met de afgifte van een keurmerk maakt Skal de betrouwbaarheid van biologische producten zichtbaar voor afnemer en consument. Benieuwd naar de groeiontwikkeling van deze sector? SKAL houdt het aantal registraties bij.

Deze tongbreker heeft alles te maken met hygiëne. Aan de hand van zeven stappen kunnen bedrijven een gezondheidsrisico-inventarisatie maken van de voedingsmiddelen waar zij mee werken. De afkorting staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Of je je nu bezighoudt met de bereiding, verwerking, verpakking, het transport of de opslag; als bedrijf breng je via het HACCP-systeem in kaart op welke momenten in het proces dingen kunnen gebeuren die de gezondheid van de consument mogelijk in gevaar brengen. Daarbij geven zij ook aan welke maatregelen zij nemen om dit te voorkomen. Het is dus een preventief middel om de voedselveiligheid te garanderen.

Afnemers in de foodsector eisen steeds vaker een BRCGS-certificering. BRCGS is een wereldwijde standaard die de veiligheid van het product moet garanderen. De afkorting staat voor British Retail Consortium Global Standards. De norm heeft niet alleen betrekking op de productie van voeding, maar ook op vervoer, op- en overslag, distributie, verpakking en andere zaken. Ook ons koel- en vrieshuis heeft hier dus mee te maken. Ons BRCGS-certificaat bewijst dat wij aan alle gestelde eisen voldoen; regelmatig vinden er aangekondigde én onaangekondigde audits plaats. Onderdeel van de BRCGS is een risicoanalyse volgens de HACCP.

onze klanten

Groothandelaren, vleesproducenten, telers en kwekers, groenteverwerkingsbedrijven, supermarktketens en andere partijen in de foodsector weten de weg naar Noord-Scharwoude te vinden. Onze opdrachtgevers komen uit het hele land, maar ook van buiten de landsgrenzen.

aanmelden nieuwsbrief

Op deze manier kunnen wij u eenvoudig en regelmatig op de hoogte houden van alles wat we zoal doen en ondernemen. Uw gegevens worden uiteraard niet aan derden verstrekt en alleen gebruikt voor onze berichtgeving.De Mossel 2, 1723 HZ Noord-Scharwoude
+31 (0)226-314260